Tekniske oplysninger

Færdigt materiale rabat/provision
Sikkerheds- og informationsgodtgørelse ydes
iflg. aftale mellem DF/DMU og DRB.

Tekniske oplysninger
Trykkes i offsetrotation i tabloidformat.

Korrektur
Er annoncematr. afleveret rettidigt, er annoncekorrektur medregnet i prisen. Evt. rettelser skal straks meddeles annonceafdelingen.

Annonce materiale
Sidehøjde: 365 mm.
Spaltebredder i mm:
1 sp: 41 mm – 2 sp: 86 mm – 3 sp: 131 mm
4 sp: 176 mm- 5 sp: 221 mm – 6 sp: 266 mm

Kvantumsrabat-aftale
Træffes for en 12 mdr. periode, fra d. 1. i en md.

Digitalfotografering
Ved aflev. af “emne”, pr. stk. 150,-

Fotografbesøg
Standardtakst pr. billede 350,-

Scanning
Standardtakst pr. stk. 150,-

Standard – elektroniske annoncer
Nedenstående betingelser skal alle være opfyldt, for at vi kan acceptere modtagelsen af en elektronisk annonce til indrykning i vore aviser.

Færdige – elektroniske annoncer
Opsætningsvejledning til Acrobat Distiller fremsendes efter ønske, og skal overholdes. Farvebærende annoncer skal leveres i CMYK-farver, der overholder “Den Danske Presse‘s” standard for avismateriale.
Alternativt kan Helsingør Dagblad levere ICCprofiler til optimering af farvebilleder. Generelt bør alle scannede billeder ligge i 173 dpi, idet en lavere opløsning ikke inde­holder data nok til at generere en passende høj kvalitet, og en højere opløsning vil ikke medføre en kvalitetsforbedring i avistryk, dette vil kun gøre jobbet tungere at håndtere.
Streg­scanninger bør ligge i 1270 dpi. Kun aktuelt udsnit af billeder skal med­tages.

Justerbare – elektroniske annoncer
Hvis det ønskes, at vi skal have mulighed for at foretage rettelser i det modtagne materiale eller evt. justere skrifttyper er flg. nødvendigt:
– Materialet skal leveres som CS2 dokument fra PC/Mac.
– Placerede elementer som logoer, illustrationer eller billeder skal
vedlægges som højtopløste filer, og skrifter (OpenType) vedlægges.
– Se tidligere afsnit mht. opløsning og farver!
– Vi kan stille yderligere krav til platforme og programmer:
Kontakt vort DTP-afdeling på tlf. 39 57 79 36 for flere oplysninger,
og få evt. vore standarder tilsendt.
– Se øvrige retningslinier på www.kankanikke.dk

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland