Omdeling

Nordsjælland omdeles af FK Distribution
Henvendelser vedr. omdeling eller manglende/forsinket avis
bedes foretaget på

tlf. 70 10 40 00 onsdage fra kl.8.30-16.00

pr. mail: kvalitetsjaelland@fk.dk

eller her på vores hjemmeside: www.fk.dk

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland