En sø skal flyttes og 120 træer fældes: I dag begynder arbejdet med det nye sundhedshus

Fra i dag tirsdag den 1. oktober begynder totalentreprenøren Elindco de indledende arbejder i forbindelse med byggeriet af det kommende sund …


Fra i dag tirsdag den 1. oktober begynder totalentreprenøren Elindco de indledende arbejder i forbindelse med byggeriet af det kommende sundhedshus. 120 træer skal fældes – og en sø skal flyttes.

Klargøring: Inden byggeriet af sundhedshuset kan gå i gang skal der i første omgang fældes omkring 120 træer på området for at skabe plads til det cirka 18.000 m2 store sundhedshus.

– Disse træer står i området fra Birkedalsvej ved Harald Nyborg-bygningen og ned mod Kommunens røde murstensbygning med Borgerservice og Jobcenteret.

Der er tale om bøgetræer og nogle lindetræer. Fældningen betyder i første omgang, at et mindre antal parkeringspladser på den store grusparkering vil blive berørt af arbejdet, forklarer projektleder Jan Krog Islin til Lokalavisen Nordsjælland.

Den 4. november starter totalentreprenøren Elindco så arbejdet med indhegningen af hele byggepladsen. Det indebærer at det ikke vil være muligt at parkere på grusarealet overhovedet – grusparkeringen lukker altså.

Der arbejdes dog i Center for By, Land og Vand netop nu på at skabe erstatnings-parkering på Prøvestenscentrets store parkeringsplads, hvor ca. 160 nuværende parkeringspladser ændres fra 3 timers parkering til 24 timers parkering.

Flagermus
Projektleder Jan Krog Islin oplyser, at Helsingør Kommune har ladet udarbejde en 16-siders rapport om mulige flagermus tilholdssteder i de mange træer, som nu skal fældes.

– Firmaet Orbicon og kommunens egne biologer har efter disse undersøgelser kunnet konstatere, at der hverken bor eller lever flagermus i områdets træer. Flagermus er jo fredede og beskyttet af et EU habitatsdirektiv. Men der er altså ingen flagermus, forsikrer Krog Islin.

De 120 træer skal dog fældes straks og inden den 15. oktober for at mulige nytilkomne flagermus ikke skal kunne nå slå sig ned i dem træerne vinteren tager fart.

Tudser, frøer, padder og … en sø
Selve byggegrunden hvor sundhedshuset skal opføres er som bekendt ikke af de tørreste i Helsingør kommune, og der er tre små søer i området.

– Den sø der ligger tættest på Prøvestensvej nær hjørnet ved vareudleveringen hos Jysk, skal flyttes til den anden side af Prøvestensvej. Det bliver sådan, at der først graves en ny sø, som tilplantes lidt med siv m.m. Grundvandet står højt, så der skulle ikke blive problemer med vandet. Dernæst indfanges så alle frøer, haletudser, padder og lignende i den gamle sø, der så fragtes over vejen og nedsættes i den nye sø. Samtidigt dækkes den gamle sø straks helt til. Det sker for at ingen frøer eller padder skal finde på at gå tilbage til deres gamle adresse, siger projektleder Jan Krog Islin til Lokalavisen Nordsjælland.

Det forventes at sundhedshuset står færdigt i 2021.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland