Jens har en super god nyhed: Torskens børn stortrives i Øresund

I sidste uge under en undersøgelse af Kronborgbugtens ålegræsenge konstateredes store mængder af små juvenile torsk – altså ungtorsk. Og det …


I sidste uge under en undersøgelse af Kronborgbugtens ålegræsenge konstateredes store mængder af små juvenile torsk – altså ungtorsk. Og det fik humøret i top hos akvariechef ved Øresundsakvariet, marinbiolog Jens Peder Jeppesen.

Fremgang: – Fangstmængden var af en sådan størrelse at det tyder på at torskens gydning i januar til marts har været usædvanlig succesfuld og at naturen og vi mennesker over de næste mange år vil nyde godt at denne voksende bestand af torsk, siger han til Lokalavisen Nordsjælland.

Gymnasieklasse og marinbiolog gjorde store øjne
Som så mange gange før i september måned var endnu en gymnasieklasse forleden i gang med at undersøge den kystnære ålegræsbund nærmere betegnet i Kronborgbugten, ikke langt fra Øresundsakvariet.

Voddet blev trukket på land fra ålegræsbæltet og vel inde på strandkanten mangfoldiggjorde sig en kæmpe fangst af ca. 30 arter af fisk og andre havdyr, men mest usædvanligt var den samtidige fangst af hundredevis af såkaldte juvenile torsk, altså torskebørn på mellem 5-8 cm.

– Jeg har aldrig i de 22 år hvor jeg har været på Øresundsakvariet, oplevet så store fangster af torskeyngel. Normalt har vi et par torskeyngel i hvert vodtræk her om efteråret efter træk over deres yndlingsskjulested i ålegræsset. Men dette indikerer en højst usædvanlig og god gydeårgang af torskeyngel i Øresund. Det er noget vi og naturen vil få megen glæde af over rigtigt mange år fremover, fortæller en glad Jens Peder Jeppesen, akvariechef på Øresundsakvariet.

– Vi bliver altid nervøse når vi oplever så store fangster af nogle bestemte arter inde på lavere vand, idet det potentielt kan betyde f.eks. iltsvind i bundvandet længere ude. Men efter et kig på torskeynglens kondition og almene tilstand tydede det nu mere på at de bare var trukket ind på det lave ålegræs på grund af gode fødeforhold imellem planterne. Der var nemlig også særdeles store mængder af fjordrejer i fangsten og torskenes maver var bristefærdige af rejserne, forklarer han med glæde.

Øresunds liv er helt unikt
– Mange andre steder i Danmark klager man over manglende torskebestande eller magre og udsultede torsk, og endnu en gang må vi konstatere at Øresund er helt unik på både nationalt og europæisk plan. Øresund er et forbilledligt eksempel på hvad der sker når man over en menneskealder behandler et havområde med respekt, slår han fast.

– Øresund er et yderst produktivt og specielt område, som burde blive nomineret til benævnelsen Unesco arv. I hvert fald hvis man spørger mig, siger han.

Forbuddet mod bundtrawl er fra 1932. Det har givet havbunden fred og en overdådighed af uspolerede levesteder med fantastiske fødemuligheder, de lagdelte strømforhold som bl.a. giver unikke tilførsler af plankton. Og den korte afstand mellem dybt og lavt vand har givet havområdet de allerbedste betingelser for et fantastisk og mangfoldigt dyreliv, fortæller Jens Peder Jeppesen.

– Jeg opfordrer derfor gerne den nye regering til at komme i arbejdstøjet og få lavet Øresund om til et beskyttet område eller en Nationalpark. Fordelen er at man ikke behøver at gøre mere end at opretholde bundtrawlsforbuddet fra 1932 og at respektere det kommende sandsugningsforbud. Så vil Øresund formentlig forblive et fantastisk område for naturelskere, garnfiskere, kajakrorere, lystfiskerbådsejere og mange andre over de næste generationer.

– Det er den gode nyhed, slår marinbiologen fast.

Torske yngel

  • Øresund er et af de vigtigste gydeområder for torsken i de indre danske farvande.
  • Torsken ankommer i tusindvis i jan.-feb. til sundets gydepladser fra både Øresund og Kattegat og snart smider hver torskehun millionvis af æg som hannerne villigt befrugter.
  • De befrugtede torskeæg flyder med den salte bundstrøm i et par uger indtil de klækker og ud kommer små 3-4 mm små torskelarver.
  • Dette tidspunkt og ca. 1 uge frem er det vigtigste tidspunkt i en torsks liv. da er det vigtigt at torskelarven finder rigelige mængder af mad.
  • Da torskeynglen klækkede i vinteren og det spæde forår 2019 har der sandsynligvis været usædvanlige gode fødemuligheder, som så har fortsat sommeren igennem.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland