Den Internationale Højskole får ti millioner kroner til udbygning

En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond gør det muligt at starte en ombygning af Den Internationale Højskole for 34 millioner kroner. …


En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond gør det muligt at starte en ombygning af Den Internationale Højskole for 34 millioner kroner.

MILLIONSTØTTE: Den Internationale Højskole har kun et problem, men det er til gengæld stort. Skolen mangler i alvorlig grad plads.

Det problem er den A.P. Møllerske Støttefond nu med til at løse med en bevilling på 10 millioner kroner.

Den Internationale Højskole i Helsingør – verdens eneste internationale højskole – blev grundlagt i 1921 efter 1. verdenskrig med en vision om en højskole, hvor elever fra hele verden i fredens navn kunne mødes for at lære om og af hinanden – med fokus på respekt og åbenhed, demokrati og international forståelse. En højskole, der kunne inspirere til aktivt globalt medborgerskab repræsenterende de danske uddannelses- og demokrativærdier.

Fylder 100 år i 2021.
Skolen har kun et presserende problem: Pladsmangel. De senere års voksende elevantal er et tydeligt bevis på skolens gode ry, men har også medført, at rammerne er blevet for snævre. Der er behov for både flere og større undervisningslokaler og opholdsrum m.m. for eleverne – og en multifunktionel sal, hvis skolens ambition om at række ud til verden skal udbygges.

Højskolen har derfor i samarbejde med arkitektfirmaet Urban Power udarbejdet et smukt og originalt dispositionsforslag til et projekt, der både inkluderer ny- og ombygninger.

Økonomien
Projektet har et samlet budget på godt 34 millioner kroner.

Højskolen kan selv bidrage med 12 millioner kroner, mens de resterende godt 22 millioner kroner forsøges finansieret via fonde.

– Det er derfor med stor glæde og taknemmelighed, at vi nu har modtaget et bevillingsbrev fra Den A. P. Møllerske Støttefond om et beløb på 10 millioner kroner. Vi anser bevillingen som en blåstempling af såvel det udtrykte behov som kvaliteten af det udarbejdede projekt. Vi vil nu med fornyet håb intensivere arbejdet med at søge fondsmidler til den resterende del af byggeprojektet, siger forstander Søren Launbjerg.

Sorte tal i 10 år
Den Internationale Højskole er veldrevet og har kørt med sorte tal på bundlinjen i snart 10 år og har således ingen problemer med at løfte driften af de ønskede tilføjelser til bygningsmassen. Hundredvis af elever fra hele verden – sædvanligvis omkring 30 forskellige nationaliteter af gangen – besøger årligt højskolen på kurser af mellem 3 og 24 ugers varighed.

Den Internationale Højskole håber at kunne indvie de nye bygninger i forbindelse med fejringen af højskolens 100 års jubilæum i efteråret 2021.

Projekt i tre dele
Nybyggeriet består af 3 dele:
1) En stor, central bygning indeholdende to store undervisningslokaler og et multifunktionelt auditorie – en FN sal, der på fantastisk vis åbner op mod den skønne natur, der omgiver højskolen. Salen har plads til 150 personer. Det tilstødende festlokale kan ved større arrangementer fungere som foyer til multisalen.

2) En underjordisk base tilpasset det omliggende landskab, hvor de mest støjende funktioner såsom festlokale og musikrum i princippet placeres under niveau men med direkte adgang til ude-arealerne.

3) Elevkøkken og loungeområde placeres i en selvstændig udbygning i en sydligt orienteret gård. Her etableres også en vinterhave og et eksperimentelt læringsrum for bæredygtigt havebrug.

Projektet har bæredygtighed, tilgængelighed og samspil med naturen og den eksisterende bygningsmasse som vigtige prioriteringer.

Elevtal fastholdes
– Det er ikke hensigten at øge elevoptaget – blot at skabe bedre rammer for de 103 elever, vi kan huse på nuværende tidspunkt. Og så i øvrigt at forbedre mulighederne for at øge vores allerede gode samarbejde med lokale borgere og institutioner med attraktive konferencefaciliteter, fortæller Søren Launbjerg Lokalavisen Nordsjælland.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland