Vil bygge en ekstra svømmehal til 108 mio. kr.

I forbindelse med Helsingør Kommunes budget for 2019-2022 princip-besluttede byrådet, at der skal opføres en ny ekstra svømmehal i kommunen, …


I forbindelse med Helsingør Kommunes budget for 2019-2022 princip-besluttede byrådet, at der skal opføres en ny ekstra svømmehal i kommunen, og ved et møde i Idrætsudvalget i sidste uge præsenterede projektleder Jan Krog Islin fra kommunens ejendomsadministration så udvalget for forskellige forslag til placering, indhold og byggetekniske spørgsmål.

Pres på: Helsingør Kommune har som bekendt i dag en velfungerende svømmehal ved Vapnagård i Helsingør. Den bruges flittigt af kommunens borgere, men også af svømmeforeninger, eliteklubber og til nationale stævner.
Men selve svømmehallen trænger efter mange år til ganske omfattende renoveringsarbejder ligesom svømmehallens kapacitet ikke er stor nok til at klare alle brugeres ønsker om tid og plads.

Kommunen igangsatte derfor en analyse af mulighederne for enten at bygge en helt ny svømmehal ved den nuværende hal eller en renovering/modernisering/tilbygning af den eksisterende svømmehal, så den kan imødekomme nutidens ønsker.

Seks mulige placeringer:
a) Ved den gamle svømmehal
b) Ved Snekkersten Idrætsanlæg
c) Ved Helsingør Hallen
d) På HRTs (Poppelgårdens) areal
e) Espergærde-området
f) Hornbæk-området

Kun fire steder i spil
Administrationen havde i sin indstilling fravalgt mulighed c) på grund af, at der ikke er ledige arealer ved Helsingør Hallen. Og man har også fravalgt d), idet det vil kræve en ny lokalplan, hvor specielt bygningens højde forventes at give problemer i forhold til naboerne.

Af de fire resterende placeringer anbefales en placering ved den gamle svømmehal, idet den vurderes som den mest optimale løsning bl.a. ud fra synergieffekter i forbindelse med drift af de to svømmehaller, og fordi opførelsesudgifterne vil være mindre lige som de trafikale forhold er gode.

Analysen anbefaler at bygge en ny hal primært til offentlige brugere og indrette den gamle hal til elite- og foreningssvømmere.

Høringsrunde og byggeriet
Når placering og anlægsramme er endelig fastlagt, skal der igangsættes en bred høringsrunde, således at alle brugere for mulighed for at blive inddraget i den videre proces.

– Da faciliteterne i en ny svømmehal ikke er fastlagt, og der i ind- og udland er bygget svømmehaller med et økonomisk spænd fra ca. 35 mio. kr. til 250 mio. kr., er økonomien i analysen baseret på gennemsnitstal fra ca. 20 sammenlignelige svømmehalsprojekter, der har en økonomisk ramme på 80-90 mio., hedder det i papiret.

Det vurderes, at et opstartstidspunkt for første spadestik først vil kunne ske tidligst medio 2021. Byggetiden for en ny hal er anslået til 18 måneder, hvorefter renoveringen af den gamle svømmehal kan igangsættes.

Administrationens økonomi-overslag
Opførelse af ny svømmehal i tilknytning til den gamle svømmehal: 88 mio. kr.
Renovering af den gamle svømmehal: 14 mio. kr.
Renovering af omklædningsfaciliteter i den gamle svømmehal 6 mio. kr.
I alt en omkostning på 108 mio. kr.

Politikerne fulgte administrationens indstilling
Idrætsudvalget drøftede sagen i torsdags ved udvalgsmødet, og Lars Rich der er kommunens referencedirektør i disse spørgsmål oplyser, at udvalget besluttede at følge administrationens indstilling.

– Det betyder at den nye hal placeres ved den gamle svømmehal. Og at den nye hal indrettes for offentlige brugere, og at den gamle hal indrettes for svømmeforeninger og elitesvømmere.

– Endvidere besluttede man at der udarbejdes et anlægsforslag til det kommende budget med en anlægsramme på 88 mio. kr. for opførelse af ny svømmehal og en anlægsramme på 20 mio. kr. til renovering af den gamle svømmehal, slutter Lars Rich.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland