Er vores kulturarv truet?

Helsingør Kommune har givet tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger på Lundegade 4. Samtidig vil Slots- og Kulturstyrelse …


Helsingør Kommune har givet tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger på Lundegade 4. Samtidig vil Slots- og Kulturstyrelsen fjerne fredningen af to huse på Lappen. Bliver der gjort nok for at bevare og beskytte Helsingørs historiske bymidte?

HELSINGØR: Helsingør er blandt de byer i Danmark med flest bevarede historiske bygninger.

Mange huse er fredede, hvilket giver den absolut stærkeste beskyttelse mod ombygning, nedrivning eller lignende.

Helsingør byråd har desuden vedtaget lokalplaner for hele byområder som Helsingørs middelalderby og Snekkerstens gamle fiskerleje, der også beskytter de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Endelig er en lang række ejendomme fundet bevaringsværdige i større eller mindre grad.

Umiddelbart ser der altså ud til at være en række foranstaltninger, der sikrer bevaringen af kommunens ældste huse.

Alligevel har et par aktuelle sager medført en debat om, hvorvidt der fortsat gøres nok for at bevare de historiske huse og bymiljøer.

Lappen og Lundegade
Det er to konkrete sager, som på det seneste har fået debatten til at blusse op.

Dels har Helsingør byråd givet tilladelse til, at ejeren af Lundegade 4 må rive bygningerne ned, selvom de er bevaringsværdige. Desuden har Slots- og Kulturstyrelsen foreslået, at to af husene i den sammenhængende husrække på Lappen skal miste deres fredningsstatus.

En sag fra sidste efterår fik også historiker og formand for byrådets udvalg for by, plan og miljø, Christian Holm Donatzky, til at advare mod, at man bevæger sig ud på en glidebane.

Her gav et byrådsflertal dispensation til, at et par ulovligt opførte tilbygninger i en baggård på Kampergade kunne få lov at blive stående.

Bekymring
De aktuelle sager har blandt andet skabt bekymring hos foreningen By & Land Helsingør.

– Det der er bevaret gennem årtier, kan forsvinde på et øjeblik, advarer foreningens formand, Hanne von Bülow.

Også Christian Holm Donatzky ser faretendenser.

– Jeg synes, at der har været nogle dårlige tegn på det seneste med Lundegade, Lappen og baggården i Kampergade, men Helsingør er stadig i en unik situation med mange fredede bygninger og en lokalplan for bymidten, der giver en god beskyttelse, hvis blot byrådet lever op til det.

Brug historien
Byrådspolitikeren mener, at Helsingør bør fokusere på både at bevare de historiske bygninger og bymiljøer og samtidig bruge dem mere aktivt.

– Den historiske bymidte er vores helt store attraktion. I kommunen gør vi en hel masse ting, som alle andre også gør, men vi har et forspring i forhold til alle de andre, som vi ikke udnytter, siger Christian Holm Donatzky.

Han nævner, at eksempelvis Ribe er den eneste by i Danmark, der kan måle sig med Helsingør, når det kommer til bevarede bygninger.

– Der har man lagt hele sin branding op på at være Danmarks ældste by, og kommunen bakker op og anlægger blandt andet en vejbelægning, der passer til de historiske huse.

Som historisk guide i København har Christian Holm Donatzky mødt turister, der besøger København og Ærøskøbing.

– Ærøskøbing har langt mindre end Helsingør, men udnytter det langt bedre.

Han ser en klar sammenhæng mellem bedre beskyttelse og bedre udnyttelse af de bevarede huse og miljøer.

– Hvis vi udnytter og promoverer vores historiske værdier, vil folk meget nemmere kunne se, at de er værd at bevare. Så tingene hænger sammen.

Forskellige forklaringer
Ser man på forklaringerne i de tre omtalte sager, argumenterer Slots- og Kulturstyrelsen med, at Lappen 28 og 38 er så ombyggede indvendigt, at det ikke længere retfærdiggør en fredning. Et byrådsflertal fandt at bygningerne på Lundegade 4 er så faldefærdige, at det vil blive for omkostningsfuldt at restaurere dem. Og bygningerne i baggården i Kampergade har været der i adskillige år og er nødvendige for restaurationsdriften i to af Axeltorvs restauranter.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland