Forslag på vej: Borgere skal kunne tale deres sag direkte til politikerne

Før hvert møde i de politiske udvalg kan der være dialog mellem byrådsmedlemmerne og borgerne. POLITIK: På de sociale medier fornemmer man o …


Før hvert møde i de politiske udvalg kan der være dialog mellem byrådsmedlemmerne og borgerne.

POLITIK: På de sociale medier fornemmer man ofte en udtalt vrede fra Helsingør-borgere mod politikerne i Helsingør Byråd. Mange føler ikke, at politikerne lytter. Det skal der laves om på, er meldingen fra Socialdemokratiet i Helsingør, som vil indføre en særlig tid før alle udvalgsmøder, hvor borgere kan sidde over for politikerne og forklare sig og komme med idéer.

Rundt regnet en gang hver måned er der møde ude i de forskellige politiske udvalg, som er etableret under Helsingør Byråd. Økonomiudvalget, udvalget for by, plan og miljø og fem andre udvalg findes der. Byrådsmedlem Silas Drejer foreslår nu, at der i forbindelse med hvert udvalgsmøde vil være mulighed for, at interesserede kan mødes med politikerne.

– Der er en tendens til, at politik kan blive lidt for fjern for borgerne. Det kan hurtigt blive sådan, at man nærmest skal være ekspert for at læse og forstå en dagsorden til et udvalgsmøde. Så det vil være til fordel for både borgere og politikere, hvis de kan få foretræde og komme med input til de sager, der er på dagsordenen, eller måske har de en sag selv, som de gerne vil have politikerne til at se på. Vi vil mere borgerinddragelse, og det her er en ny måde at håndtere det på, siger Silas Drejer.

Politik i øjenhøjde
I dag er det ikke sådan, at borgerne kan komme til møde med politikerne før udvalgsmøder.

Der er dog mulighed for at stille spørgsmål, indleveret på forhånd, til møderne i Helsingør Byråd, men det sker kun sjældent. Det er også muligt at være tilhører til den åbne del af byrådsmøderne, men ikke mange borgere benytter sig af den chance.

Til de forskellige udvalgsmøder er tilhørere ikke invitererede. Det er heller ikke muligt at stille spørgsmål til de forskellige udvalgsmøder.

– Vi vil gerne involvere borgerne i processen. Og det kunne være spændende, hvis borgerne kan møde politikerne i øjenhøjde i forbindelse med udvalgsarbejdet. Så kunne der være et formøde, hvor forskellige sager kunne blive gennemgået med borgerne. Vi må se hvor stor, at interessen kan blive for det. Borgerne skal kunne bestille tid via kommunens hjemmeside, så kan udvalgsformanden få lavet en rækkefølge, konstaterer Silas Drejer.

Den lange kø
En sag som det planlagte boligbyggeri ved Kelleris i Espergærde fik mange borgere til at komme med indsigelser og skrive under på protestindsamlinger.

Hvis alle de borgere hver for sig havde ønsket at tale deres sag til medlemmerne af udvalget for by, plan og miljø før et møde, så ville de politikerne ikke kunne bestille andet i ugevis. Det erkender Silas Drejer.

– Mit udgangspunkt er, at der skulle være møde med borgerne før alle udvalgsmøder. Men det er klart, at opgaven bliver at strukturere det, hvis der er mange borgere, som gerne vil konfrontere politikerne fysisk. Hvis interessen er meget stor, så kan det blive en udfordring. Men vi må lave en ramme og så se på interessen, siger han.

Et vigtig signal
I første omgang vil Socialdemokratiet sende forslaget om formøder med borgerne videre til det særlige borgerinddragelsesudvalg, som byrådet har nedsat. Når udvalget har gennemarbejdet idéen, vil partiet stille et bearbejdet forslag videre til Helsingør Byråd.

– Det er rigtigt, at det kan tage noget tid for politikerne, men det skal vi prioritere. Vi taler jo hele tiden om borgerinddragelse. Og det her kunne være et vigtigt signal at sende til borgerne, siger Silas Drejer.

Han sidder selv i blandt andet social- og beskæftigelsesudvalget og børne- og uddannelsesudvalget.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland