Hornbæk drukner i sand

Hornbæks berømmede strande vokser år for år, men de store sandmængder er ikke kun til gavn og glæde. De giver problemer i Hornbæk Havn. HORN …


Hornbæks berømmede strande vokser år for år, men de store sandmængder er ikke kun til gavn og glæde. De giver problemer i Hornbæk Havn.

HORNBÆK: Der har aldrig været mere sand på Hornbæks strande, end der er nu.

Stranden vest for havnen er vokset gennem årtier. Over de seneste 50 år er over 10 meter høje klitter vokset op på stranden, og de seneste år er også Hornbæks Øststrand blevet bredere og med dybere sand.

Hornbæks smukke sandstrande tiltrækker hver sommer titusindevis af gæster, men mere sand er ikke kuun godt nyt. Sandet giver også problemer.

Vandrer langs kysten
Strømmen i Øresund får sandet til at vandre langs med den nordsjællandske kyst fra Hundested mod Helsingør.

Men da man i 1872 byggede den første mole til Hornbæk Havn, byggede man samtidig en effektiv sandfanger, der går på tværs af strømmen og indfanger sandet. Størstedelen af det indfangede sand lander på stranden vest for havnen. Resten lander ude i vandet omkring havnen, hvor der gradvist kommer mere og mere sand til.

Hornbæk Havn forsøger at begrænse tilsandingen ved hvert forår at flytte omkring 15.000 kubikmeter sand fra den vestlige til den østlige strand.

Alligevel oplever man hvert år, at sejlrenden må graves fri for at både kan sejle ind og ud. De senere år sker det mere og mere hyppigt.

– Jo bredere stranden bliver, desto tættere kommer sandet på havnen og det løber ind i indsejlingen. Hele område omkring havneindsejlingen er i øjeblikket under to meter. For at bådene kan komme ind og ud, skal der helst være over tre meter fri dybde. Derfor er vi nødt til at få gravet en sejlrende. For 10-15 år siden var det nok at få udgravet sejlrenden én gang om året. Nu er vi oppe på, at den skal graves fire gange årligt, fortæller havnens formand, Jørgen Haagen Nielsen.

Tørfodede vinterbadere
De stigende udgifter til at flytte sand presser havnens økonomi. Havnen bruger hvert år omkring 500.000 kroner på at flytte sand og grave sejlrenden fri.

– Det er utroligt dyrt at grave sejrenden fri. Det er en stor belastning af havnens økonomi, og hvis mængden af sand, der skal graves væk, bliver ved med at stige, frygter vi, at kæden falder af, siger Jørgen Haagen Nielsen.

Og det er ikke kun i havnebestyrelsen, at sandmængderne giver problemer.

Ved vinterbadernes sauna et stykke ude ad den østre mole, fører trappen ikke længere direkte ned til en kold dukkert. Faktisk får vinterbaderne kun dyppet tæerne og må gå et godt stykke ud i Øresund, før der er vand nok til at sikre et koldt dyp.

De tiltagende sandmængder har opbygget mere end 10 meter høje klitter vest for havnen. Når sandet tørrer, blæser det væk, og lander blandt andet i havnebassinet og også på havnepladsen, hvor butiksejere blandt andet jævnligt må ud med fejekosten for at holde arealerne nogenlunde fri for sand.

Fonden Hornbæk Havns bestyrelsesformand Jørgen Haagen Nielsen håber, at man kan få tilladelse til at forære det overskydende sand væk til entreprenører, kystsikring eller lignende, for havnen har ikke selv råd til at betale for at flytte mere sand væk fra veststranden end de 15.000 kubikmeter, der hvert år flyttes.

– Vi vil meget gerne af med sandet, og vi har blandt andet en god dialog med de folk, der arbejder med kystsikring af Nordkysten, fortæller Jørgen Haagen Nielsen.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland