Tropesommeren satte sit tydelige præg på Gurre Sø

Skarp sol og ingen regn i flere måneder skabte overophedning og drastisk sænket vandstand i Gurre Sø. Men der er dog ingen grund til bekymri …


Skarp sol og ingen regn i flere måneder skabte overophedning og drastisk sænket vandstand i Gurre Sø. Men der er dog ingen grund til bekymring, siger eksperterne.

SKOVSØ: Vandstanden i den i forvejen lavvandede Gurre Sø er faldet med mellem 40 og 60 centimeter siden sidste forår.

Efter den knastørre sommer og et efterår, der heller ikke bød på så megen regn som sædvanligt, er der bogstaveligt talt lavvande i søen, og mange naturelskere, som går tur i det smukke landskab omkring søen, har bemærket hvor tydeligt og hvor langt ud i søen bunden nu kan ses.

Det vækker en naturlig bekymring for søens ve og vel, og ikke mindst for de planter fisk og fugle, der lever i og ved skovsøens vande.

Men der er – endnu – ingen grund til at ligge søvnløs om natten af spekulationer over søens fremtid. For der er generelt store udslag i vandstanden i Gurre Sø.

Styret af fordampning
Biolog ved Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand, Roar Hauch forklarer:

– Det, det styrer Gurre Sø’s balance, er fordampning. Søen har et meget stort vandspejl – overflade – som skaber høj fordampning, når solen skinner på den. Og det gjorde den som bekendt i udstrakt grad i sommerhalvåret.

– Desuden har Gurre Sø ikke særligt meget tilløb fra åer og er derfor afhængig af nedbør. Sommeren 2018 var historisk tør, så det har sat sine spor i vandstanden.

Roar Hauch peger på, at manglen på nedbør også har sat sine spor i grundvandet.

Grundvandet tager fra
– Grundvandsstanden er lav og det betyder, at når det så endelig regner, så løber vandet ikke af til søen, men ned i grundvandet, forklarer biologen.

– Vi har brug for en lang og først og fremmest våd vinter, så nedbøren også kan brede sig til for eksempel Gurre Sø, tilføjer han.

Søens tilstand er med andre ord naturlig og følger vejrets udsving.

– Overordnet set er der ingen grund til at bekymre sig om søens velfærd. Vandstandsniveauet går hverken ud over dyr eller fauna, og det er formentlig kun et spørgsmål om tid før vandstanden i Gurre Sø begynder at stige, spår Roar Hauch.

Ikke en eneste fisk
Den lange hedebølge i sommer betød, at vandtemperaturen i Gurre Sø på et tidspunkt nåede helt op på 20 grader. Det gik ud over fiskeriet i søen.

Da Helsingør Sportsfiskerklub, som har klubhus og bådebro i Gurre Sø, i august genoptog fiskeriet i søen efter sommerpausen var vandet så lunkent, at der for første gang i mands minde ikke blev landet en eneste fisk til indvejning.

Det fortæller klubbens kasserer Bruno Hartvig Petersen.

– Da hedebølgen havde varet en måneds tid måtte vi opgive at udleje vores både fordi der var for lidt vand i søen. Ja, bådene lå så at sige på land, husker kassereren.

Den lave vandstand har dog ikke siden haft indflydelse på mængden af fisk i søen, kan klubben konstatere.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland