Helsingør har højeste antal praktiserende læger i fem år

Flere steder i landet er der stor mangel på praktiserende læger. Men i Helsingør Kommune er det indtil videre lykkedes at opretholde antalle …


Flere steder i landet er der stor mangel på praktiserende læger. Men i Helsingør Kommune er det indtil videre lykkedes at opretholde antallet af læger.

LÆGER: I øjeblikket er 9 ud af 23 lægepraksisser i Helsingør kommune åbne for nye patienter. Og det er faktisk ikke så ringe.

Mangel på praktiserende læger er nemlig ikke kun et problem i Danmarks yderområder. Også i Region Hovedstaden kæmper flere kommuner med lægemangel.

– I regionen som helhed ser vi et stigende antal borgere samtidig med, at der er et fald i antallet af læger. Visse steder er filmen knækket helt, og antallet af borgere per læge er langt over de 1.600, der er grænsen for, hvornår en læge kan lukke for tilgang af nye patienter, siger Karin Zimmer, der er formand for de praktiserende lægers organisation, PLO, i Region Hovedstaden.

Lægefremgang
I 2018 har der gennemsnitligt været 40 praktiserende læger i Helsingør kommune fordelt på 24 praksisser. Ikke siden 2012 har der været så mange læger i kommunen. Flere steder er der kommet nye læger til og har overtaget eksisterende praksisser. Der er dog også kommet flere indbyggere i kommunen. Så antallet af patienter per læge ligger nogenlunde stabilt omkring 1.630.

PLO lavede i 2017 en sammenligning af lægedækningen i alle landets kommuner. Der var Helsingør nummer 50 ud af Danmarks 98 kommuner. I Region Hovedstaden havde København kommune den dårligste lægedækning med 1.796 patienter per læge, mens Fredensborg kommune havde den bedste med 1.512.

– Det er en række faktorer, der spiller ind på, hvorfor der er bedre dækning i nogle kommuner end andre. Generelt er der mangel på yngre læger, der står klar i kullissen. Derfor er det købers marked, og det kan være svært at tiltrække læger, hvis andre steder er mere attraktive. I København er det et problem at finde egnede lokaler, selvom der er læger nok. Andre steder er transport og infrastruktur et problem. Der er også områder, hvor folk generelt er mere syge, og der dermed er for meget arbejde for en praktiserende læge. Det har vi eksempelvis set i Ishøj, hvor kommunen er gået ind og har gjort en stor indsats for at afhjælpe problemet. Samarbejdet med kommunen er generelt også en vigtig faktor, hvor lægerne taler med hinanden og deler deres erfaringer. En kommune med god samarbejdskultur er mere attraktiv for lægerne. Der er kommuner, hvor det ikke er tilfældet, og det er ulykkeligt, siger Karin Zimmer.

Hun kender ikke de specifikke forhold i Helsingør, men vurderer, at gode transportmuligheder til og fra København og tilgængelighed af lokaler er noget af det, der trækker læger til Helsingør.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland