FOA: Helsingørs ældre risikerer ikke at få hjælp til pleje og rengøring

Helsingør Kommune kommer til mangle over 500 medarbejdere i hjemmeplejen frem til 2028. Det viser tal, som fagforbundet FOA har indhentet. H …


Helsingør Kommune kommer til mangle over 500 medarbejdere i hjemmeplejen frem til 2028. Det viser tal, som fagforbundet FOA har indhentet.

HELSINGØR: Hvis ikke kommunerne gør noget, ender det med, at der er ældre, der ikke får hjælp. Med den advarsel opfordrer FOA kommunerne til at gøre noget ved den massive mangel på arbejdskraft indenfor hjemmeplejen, som fagforbundet har regnet sig frem til vil gøre sig gældende indenfor en 10-årig periode.

– Vi kan ikke opretholde velfærden i Danmark, hvis ikke vi gør noget nu. Det her kommer til at gå ud over ældre og plejetrængende borgere. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen, siger Torben Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Vikarkorps og flere praktikpladser
Trods flere års fokus på at rekruttere SOSU-uddannet personale er manglen på SOSU-ansatte et landsdækkende problem. Det mærkes også i Helsingør Kommune, hvor der ifølge den seneste offentliggjorte opgørelse er 64 ubesatte stillinger i hjemmeplejen. Et tal der ifølge Lokalavisen Nordsjællands oplysninger er steget siden. Det har ikke været muligt at få bekræftet, hvor mange flere det drejer sig om af kommunens Center for sundhed og omsorg indenfor avisens deadline.

Manglen på varme hænder i ældreplejen er årsagen til, at man i Helsingør Kommune har igangsat flere initiativer og nedsat et rekrutteringstaskforce, som blandt andet arbejder på at etablere et lokalt vikarkorps i hjemmeplejen, oplyser centerchef Margrethe Kusk Pedersen fra Center for sundhed og omsorg til Lokalavisen Nordsjælland.

– Vi vil gerne have vores eget interne vikarkorps for at holde på vores ansatte og de kompetencer, de har. Vi arbejder også på at øge dimensionen af social-og sundhedshjælperuddannelsen og vil gerne optage flere i praktik end vi gør i dag, siger Margrethe Kusk Pedersen.

Mangel beror på flere årsager
Og der er brug for en massiv rekrutteringsindsats. Således forudser FOA, som har lavet en beregning, der bygger på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Danmarks Statistik, at Helsingør Kommune kommer til at mangle 506 SOSU’er frem til 2028.

Dels bliver der flere ældre – svarende til 303 flere SOSU’er. Dels vil der ifølge FOA være behov for at besætte 203 ubesatte stillinger som følge af SOSU-ansatte, der går på pension.

Bekymret for fremtiden
Formand for kommunens udvalg for sundhed og omsorg, Mette Lene Jensen erkender, at Helsingør i lighed med andre kommuner er i en alvorlig situation.

Hun frygter, at kommunen, på trods af de igangsatte initiativer vil være i en situation, hvor det bliver svært at besætte alle stillinger indenfor hjemmeplejen.

– Selv om det ikke er sikkert, vi kommer til at mangle helt så mange hænder, kan jeg godt frygte, at FOA får ret i, at det drejer sig om et stort antal, siger Mette Lene Jensen, Venstre, til Lokalavisen Nordsjælland.

Udvalgsformanden påpeger, at “noget af løsningen” kan være øget velfærdsteknologi i ældreplejen i form af robotter og digital nytænknking.

– Det kan være med til at lette arbejdet, men det er ikke hele løsningen, siger hun.

Rigidt arbejdssystem
Samme holdning har byrådspolitiker Lene Lindberg, som ud over at være medlem af sundheds-og omsorgsudvalget for Socialdemokraterne, også er lokal afdelingsformand for FOA Nordsjælland.

Hun peger på flere løsninger for at øge rekrutteringen.

– Dels skal der mere i lønningsposen, dels skal medarbejderne have mere indflydelse, mener Lene Lindberg.

– Vi har et rigidt arbejdssystem. Der skal løsere tøjler til, så de ansatte i højere grad kan være med til at tilrettelægge arbejdstiden udfra deres ønsker, siger Lene Lindberg, som også mener, der skal skrues op for samarbejdet med folkeskolerne, hvor eleverne skal ud på plejehjemmene for at vise dem “hvad faget kan”.

FOAs beregninger viser, at det er hele hovedstadsområdet der er truet af udsigten til massiv mangel på varme hænder i hjemmeplejen.

Således viser beregninger at alene i hovedstadsområdet skal kommunerne ud og skaffe 9.361 ekstra ansatte på SOSU-området frem til 2028.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland