Flere unge får mulighed for hjælp til studievalg

Ny handleplan skal få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. UDDANNELSE: En ny plan for mere erhvervsuddannelse skal motivere flere u …


Ny handleplan skal få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

UDDANNELSE: En ny plan for mere erhvervsuddannelse skal motivere flere unge i Helsingør Kommune til at tage en erhvervsfaglig uddannelse. En af de måderne er at skrue op for uddannelsesrådgivningen af eleverne i 8. og 9. klasse i folkeskolen, som bliver varetaget af vejledere fra UU Øresund.

– Det er vi glade for. Det betyder, at vi igen får bedre mulighed for at vejlede og lave en faglig vurdering af de unge, som vi ved har mest brug for hjælp til at blive afklarede i deres studievalg. Det er typisk unge med middelkarakterer, der er erklærede uddannelsesparate, men er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal tage, siger Jens Christy, leder af UU Øresund. Han har selv har siddet med ved arbejdsbordet med udformningen af den nye plan, som i forhold til erhvervsuddannelsesreformen i 2014 giver udvidede muligheder for vejledning. Således er det ifølge de nye bestemmelser udelukkende ikke-uddannelsesparate i folkeskolen, der har mulighed for at få individuel sparring.

Andre muligheder end gymnasiet
Der er brug for at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne, mener 18-årige Oliver Steen Burton, som er i gang med at tage en EUD-uddannelse på erhvervsskolen på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør.

– Det er en rigtig god ide at komme ud på skolerne og forklare hvilke muligheder der er for at tage en erhvervsuddannelse. At det ikke er nødvendigt at tage gymnasiet og gå otte timer i skole, hver dag i tre år for at kvalificere sig til en uddannelse og et godt job. Med en EUD er der mulighed for at få relativt høje stillinger indenfor handel. Jeg havde ikke selv hørt om mulighederne, før min far gik i gang med at undersøge sagen, fortæller Oliver Steen Burton, som tidligere har gået på Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård og bor i lokalområdet.

Et let valg
Oliver Steen Burton fortæller, at grunden til at han læser EUD, som består at to grundmoduler på et halvt år hver og to år som elev i en virksomhed, er, at han har en drøm om at etablere sig som iværksætter indenfor handel.

– Det var ikke så svært et studievalg. Jeg ved, at jeg gerne vil arbejde med handel og interesserer mig for køb, salg og tal, fortæller han.

Målrettet erhvervspraktik
Beslutningen om at vejlede flere unge i folkeskolen, står ikke alene i den nye kommende handleplan. En anden indsats lyder, at der skal være en gentænkning af folkeskolernes erhvervspraktik. Således skal der arbejdes med at gøre praktikken tættere integreret i undervisningen, og det skal også være lettere for elever at finde en praktikplads, lyder målsætningen.

– Det er supergodt, at der er lagt op til, at der skal være et mål med erhvervspraktikken, og at de unge skal skrive en ansøgning i skolen, så det med erhvervspraktik ikke går hen og bliver et tilfældigt valg, siger Jens Christy til Lokalavisen Nordsjælland.

En vigtig indsats
Erhvervsuddannelsesplanen blev fornylig godkendt af børne- og uddannelsesudvalget. På mødet var der enighed om, at det er “ekstrem en vigtig indsats”, fortæller udvalgsformanden.

– Det er noget, vi prioriterer højt. Det er ærgerligt, at der er så lidt prestige i at uddanne sig til håndværker. Mange glemmer de karrieremuligheder der er ved at uddanne sig indenfor et håndværk og muligheden for at blive selvstændige. Som forældre og omkringliggende samfund har vi forsømt at slå et slag for de gode muligheder, det giver at blive håndværker, siger udvalgsformand Gitte Kondrup, Socialdemokraterne.

Studerende ved hvad de vil
For EUD-studerende Oliver Steen Burton føles det at gå på en erhvervsuddannelse ikke som et prestigetab.

– Sådan har jeg det ikke. Mit indtryk er, at mange der vælger erhvervsskolen, ved, hvad de vil, hvor en del der vælger gymnasiet ikke har besluttet sig endnu. Jeg oplever heller ikke, at der bliver set ned på det at gå på en erhvervsskole. Flere af mine bedste venner går på gymnasiet, fortæller han.

Udvalgsformand Gitte Kondrup oplyser, at kommunen afventer et inspirationskatalog over, hvordan andre kommuner har fået flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, som skal inddrages i arbejdet med at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne.

Den nye plan for erhvervsuddannelse indeholder tilsammen fem indsatser.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland