Elindco skal bygge Helsingørs sundhedshus

I efteråret 2021 ventes det nye sundhedshus at kunne tages i brug. SUNDHEDSHUS: Det bliver Jyllingefirmaet Elindco, der skal opføre det nye …


I efteråret 2021 ventes det nye sundhedshus at kunne tages i brug.

SUNDHEDSHUS: Det bliver Jyllingefirmaet Elindco, der skal opføre det nye Sundhedshus ved Prøvestenen. Firmaet har sammen med fire andre kæmpet om at vinde opgaven. Der var tre firmaer tilbage i den sidste udbudsrund. Mandag eftermiddag kunne dommerkomitéen så offentliggøre, at det er Elindcos projekt som man har valgt.

Elindcos projekt „Helsingør Sundhedshus – Det levende hus med mennesket i centrum“ er udført i samarbejde med Kemp & Lauritzen, Orbicon, Nordic Office of Architecture og Masu Planning.

Ved offentliggørelsen blev Elindcos skitser og visioner præsenteret.

Det nye byggeri er integreres i omgivelserne med det grønne landskab ved Prøvestenen. Elendico lægge i sin vision for sundhedshuset vægt på disse punkter:

– Et moderne sundhedshus med en robust grundstruktur, der er forandringsstærkt overfor den fremtidige udvikling og de mulige udvidelsescenerier.

– Et logistisk let aflæseligt hus, men én indgang og et samlet fordelingsrum.

– Et lyst og venligt hus med gode dagslysforhold for både husets patienter, pårørende og personale.

– Et helende sundhedshus, der har mennesket i centrum, understøtter gode sammenhængende og patientoplevede forløb med fokus på genoptræning og bevægelse i tæt samspil med naturen.

– Et sundhedshus bestående af forbundne fællesskaber i et sundshedfagligt miljø der sikrer tværfaglig sparring, ro og fordybelse på samme tid som det fremstår åbent og tilgængeligt for den enkelte borger.

Det samlede byggeri er på over 14.000 kvadratmeter. Projektet skal nu planlægges og tegnes færdigt i resten af 2018 og 2019. Byggeriet ventes at gå i gang fra årsskiftet i 2020 og tager omkring halvandet år. Det forventes at sundhedshuset kan tages i bruge i tredje kvartal af 2021.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland