Sådan fungerer afbrændingsforbuddet

Helsingør Kommunes Beredskab indførte den 7. juni 2018 et afbrændingsforbud. Forbuddet blev udstedt i medfør § 5, stk. 1, i bekendtgørelse n …


Helsingør Kommunes Beredskab indførte den 7. juni 2018 et afbrændingsforbud. Forbuddet blev udstedt i medfør § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen).

På baggrund af den lange tørke er jordbunden og vegetationen fortsat meget tør. Dette betyder, at der er stor risiko for naturbrande. Helsingør Kommunes Beredskab har genovervejet forbuddets indhold og nedenstående præciseres forbud og undtagelser.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og brug af:

• Grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lign.
• Ildsteder, fx bål og bålfade, pejse, pizzaovne, brændeovne og lignende
• Stearinlys, haveblus, fakler og lign.
• Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. ukrudtsbrændere, blæselamper, terrassevarmere, udtørringsapparater, svejse- eller skæreaggregater
• Haveaffald, halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, affald fra skovbrug, siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv

Undtagelser for afbrændingsforbuddet:
• Brug af grill (trækul, træbriketter og lign.) på ikke-brændbart underlag ved privat bolig i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation i til og med let vind.

Undtagelsen gælder dog ikke privat bolig i sommerhusområder, kolonihaveområder, på campingpladser og lignende:
• Gasgrill og campingudstyr som fungerer ved gas, i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation og på ikke-brandbart underlag
• Erhvervsmæssig udførelse af varmt arbejde, bortset fra brug af ukrudtsbrændere. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Eksempler på varmt arbejde:
• Lodning af tagrender
• Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
• Skæring af metal
• Skæring og slibning af metal med vinkelsliber
• Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
• Svejsning
• Svejsning af tagpap
• Skæring i metal med skærebrænder
• Skæring i metal med vinkelsliber
• Brandvæsenets øvelser på dertil indrettede områder

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?
Afbrændingsforbuddet er i kraft, indtil vi vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen. Helsingør Kommunes Beredskab meddeler, når afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Det vil typisk være, når der er faldet en tilstrækkelig mængde nedbør. Ophævelsen vil fremgå her af kommunes hjemmeside og Facebook.

Offentliggørelse
Dette afbrændingsforbud er offentliggjort d. 6. juli 2018 kl. 18:00, ved udsendelse af pressemeddelelse til lokale nyhedsmedier og er slået op Helsingør Kommunes hjemmeside Samtidig ophæves det tidligere afbrændingsforbud af 7. juni 2018.
Vi opfordrer campingpladser, sommerhusudlejere m.fl. til at formidle afbrændingsforbuddet til deres gæster.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland