Byråds-flertal træder på økonomisk bremse

Helsingør skal ifølge byrådspartierne skære mange millioner kroner ud af budgettet i et forsøg på at undgå straf fra staten. BESPARELSER: No …


Helsingør skal ifølge byrådspartierne skære mange millioner kroner ud af budgettet i et forsøg på at undgå straf fra staten.

BESPARELSER: Normalt er det en positiv oplevelse at åbne noget. En gave. En dør. En flaske vin måske. Men for politikere er det sjældent positivt at åbne et budget. Og et flertal i Helsingør Byråd har da også modvilligt besluttet at åbne kommunens budget for 2018, for allerede i år at indføre haste-besparelser og gennemføre servicereduktioner, som blandt andet rammer ældre, udsatte børn og voksne samt kulturen.

Ældre Helsingør-borgere, som er visiteret til hjemmehjælp med rengøring og tøjvask, vil for eksempel få samme antal besøg af hjemmehjælperne som før, men hjemmehjælperne vil være der i kortere tid. Andre borgere med særlige behov, visiteret til hjælp med oprydning og rengøring, vil få færre besøg af hjemmehjælperne.

De ældre både hjemmeboende og på plejehjem, der er godkendt til den kommunale madservice, skal desuden regne med at skulle betale mere for maden. Kommunen går ind og skruer op for brugerbetalingen på maden – nogle kroner per måltid drejer det sig om.

Regeringens grænse
Årsagen til, at Helsingør Kommune på dette tidspunkt indfører en lang række servicereduktioner og effektiviseringer og desuden helt stopper en bunke aktiviteter, er den grænse, som staten i en aftale med Kommunernes Landsforening har sat for de 98 danske kommuners serviceudgifter.

Før de besparelser, som et politisk flertal i Helsingør Byråd vedtog forleden, havde Helsingør Kommune kurs mod en overskridelse af grænsen med hele 65 millioner kroner – på grund af et merforbrug, som primært skyldes stigende udgifter til plejekrævende ældre samt udsatte børn og voksne.

Sprænger loftet
Ligesom en del andre kommuner oplever Helsingør Kommune, at de pågældende områder koster langt flere millioner kroner end tidligere og også langt flere end budgetteret. Men kommunen kan på grund af statens grænse ikke bare bruge løs for at dække udgifterne på området.

For hvis kommunerne samlet overskrider det såkaldte servicedriftsloft, så svarer staten med økonomiske sanktioner til hver enkelt kommuner, der ikke holder sig til budgettet. Derfor forsøger Helsingør Kommune nu at nedsætte 2018-medforbruget.

Knap en fjerdedel af årets overskridelse på 65 millioner kroner kan efter alt at dømme skæres væk – og mange af besparelserne slår først for alvor igennem på de kommende års budgetter, hvor politikerne allerede nu ved, at udgifterne til ældreområdet igen vil stige.

Bøgerne spares der på
Blandt de servicereduktioner og besparelser, der blev vedtaget, finder man en stigning på taksten ved at tage en Flextur-transport – fra 24 til 36 kroner for at sætte sig ind og køre de første 10 kilometer.

Biblioteksgængerne må også finde sig i, at der formentlig bliver skåret på åbningstiden på flere biblioteker. Omkring en halv million kroner skal der findes på den konto. Samtidig bliver bibliotekterne skåret på indkøb af nye bøger og andre materialer.

De kommunale museer som Helsingør Bymuseum, hvor entreen koster 35 kroner, skal også til at være dyrere. For politikerne har vedtaget en forhøjelse af entrepriserne på museerne.

De udsatte borgere
For forældre med børn i de kommunale SFO-institutioner er der også en markant stigning på vej med hensyn til forældrebetalingen. Og udsatte familier vil få mindre hjælp på grund af de vedtagne besparelser.

Udsatte børn, unge og voksne bliver også ramt af en del af de ialt 116 forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og projekt-standsninger, som byrådsflertallet vedtog på seneste møde.

Vikarbudgetterne bliver reduceret på et værested og i fire bofællesskaber, ligesom kommunens støtte til ældreklubben på SPUC, Socialpædgagogisk Undervisningscenter, er blevet sparet væk.

De små ting
Politikerne er helt nede og skære i ganske små dele af Helsingørs Kommunes budget på i omegnen af fire milliarder kroner.

For eksempel bliver kommunens udgifter til blomster til byrådssalen, borgmesterkontoret og få andre steder skåret – 8.000 kroner vil besparelsen være på i år.

Samme besparelse er der ved at spare tid på indkøb til Bofællesskabet Valhalla ved at gøre det elektronisk. 15.000 kroner bliver der skåret i budgettet til Udsatterådet.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland