Delte holdninger til skolernes vikarforbrug

Undervisningsminister Merete Riisagers forslag om at begrænse vikarforbruget i skolerne får en blandet modtagelse på skolerne. Helsingør: Un …


Undervisningsminister Merete Riisagers forslag om at begrænse vikarforbruget i skolerne får en blandet modtagelse på skolerne.

Helsingør: Undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance meldte forleden ud, at hun vil have skrevet ind i statens økononiaftale med kommunerne, at skolerne skal nedbringe det stigende brug af vikarer i folkeskolen.

– Vi kan se, at andelen af timelønnede lærere er steget ganske meget, og at mange af dem ikke har en egentlig læreruddannelse, sagde Merete Riisager til Jyllands Posten.

En udmelding som flere lokale skolebestyrelsesformænd bakker op om.

– Det er fint at have et mål. Vikarforbruget er også noget, vi drøfter meget i skolebestyrelsesregi og har haft stort fokus på. Det er et smertensbarn at få fagligt kvalificeret arbejdskraft, siger skolebestyrelsesformand Alexander Houen, Snekkersten Skoledistrikt, til Lokalavisen Nordsjælland.

Ifølge skolebestyrelsesformanden er Snekkersten-skolerne blevet bedre til at planlægge vikarforbruget.

– Vi har nedbragt vikarforbruget ved at indføre en arbejdsgang, hvor det ikke er den enkelte lærer, men en koordinator der tager sig af vikardækningen. Det har skabt et bedre overblik, siger Alexander Houen.

Motiverende
Også Espergærde Skoledistrikts skolebestyrelsesformand bakker op om ministerforslaget.

– Det kan virke motiverende på de skoler, der ikke har så meget fokus på at nedsætte vikarforbruget for at højne kvaliteten i undervisningen. Vi har været i gang i fire år. Så vidt muligt er det kollegaer, der dækker ind for planlagt fravær. Vi ligger også på det laveste sygefravær blandt skolerne i kommunen, siger skolebestyrelsesformand Søren Junker, som dog advarer mod for stramme målkrav.

– Hvis det bliver alt for stramt, er det ikke positivt, siger Søren Junker.

Svært
Skoleleder Karl Sinding fra Hellebækskolen er forbeholden overfor forslaget.

– Det er svært at bruge skolens egne medarbejdere, hvis det handler om længere tids planlagt fravær på tre til seks uger, påpeger Karl Sinding, som også er skeptisk i forhold til muligheden for at benytte uddannet arbejdskraft til vikardækning.

– Hvis der gik en masse uddannede lærere rundt med hænderne i lommerne, så ja. Men det er ikke det, vi oplever, siger Karl Sinding.

Samme forbehold har skoleleder Andreas Elkjær, som udover at stå i spidsen for skolerne i Espergærde også er talsmand for de lokale skoleledere.

– Det kommer an på forudsætningerne. Man kan ikke bare afskaffe vikardækning. Det er vigtigt med kvalificerede vikarer. Men udfordringen er, at jo flere timer lærerne underviser, jo vanskeligere er det for dem at dække ind for andre kollegaer. Hvis ministeren gerne vil have nedbragt vikardækningen, må man forvente, der følger midler med, siger Andreas Elkjær.

Ingen evidens
Undervisningsminister Merete Riisager har ikke lagt sig fast på, hvor meget forbruget skal nedbringes, før der laves en præcis registrering af det. Men hun ønsker, at al brug af vikarer skal registreres helt ned på den enkelte skole, og at den oplysning er tilgængelig for alle, eventuelt lægges ud på skolens hjemmeside.

Det er ikke et forslag, der får opbakning af Snekkersten Skoledistrikfts skolebestyrelsesformand.

– Det synes jeg ikke. En sådan oplysning siger intet om, hvilken kvalitet der er i undervisningen. Og hvilket afsluttende karaktergennemsnit den enkelte elev kommer ud med ved afgangseksamen. Så vidt jeg ved, findes der ingen evidens for en sammenhæng her, siger Alexander Houen.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland