Guide: Sådan passer du godt på din kloak

Der findes mange gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at tage hånd om sin kloak. I det følgende bliver der gået i dybden med vedligeholde …


Der findes mange gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at tage hånd om sin kloak. I det følgende bliver der gået i dybden med vedligeholdelse af kloakken, hvor der blandt andet bliver kigget på, hvorfor det er så utrolig vigtigt, at man har styr på sin kloak. Flere og flere danskere benytter sig nemlig af firmaer til kloakrensning og slamslugning, netop fordi der er kommet ekstra fokus på kloakken, som tiderne er med mere regn samt strammede kommunale krav til håndtering af blandt andet spildevand.

Sådan ser den ud

Kloakken, og dens udseende, er ikke noget alle danskere er bekendte med. Der er heldigvis ikke den store videnskab i, hvordan den er lavet og ser ud. Faktisk er kloakken de rør og brønde, der sidder, og løber, langs og omkring boligen.

Kloakken leder spildevand, og i størstedelen af alle boliger, også regnvand væk fra huset og ud til kommunale kloaknet, hvor det bliver distribueret videre til renseanlægget. Nye kloakrør laves af hårdt plast, mens de før i tiden blev fremstillet af beton. Typisk har de en levetid på omkring 100 år, hvis der tages hånd om dem.

Vedligeholdelse af kloakrør

Mange danskere er uvidende, når det kommer til det faktum, at vedligeholdelse af kloakrørene på ens egen grund faktisk er en pligt. Det kan man ganske let gøre, og det gøres ideelt ved at få rørene spulet igennem i ny og næ. Opgaven skal udføres af en kloakmester, men er det arbejde med rør og afløb omkring eller i boligen, så er det autoriseret VVS-arbejde, og dermed kan man snildt nøjes med en VVS’er.

Er det derimod udbygninger, reparationer eller andet, der på denne måde relaterer sig til kloaksystemet, så skal arbejdet altid udføres af en autoriseret kloakmester. Det anbefales i øvrigt, at man får kloakrørene spulet igennem minimum en gang årligt.

Husk dine brønde

Mange danskere glemmer, at det anbefales at tjekke brøndene som minimum en gang årligt. Hvis brøndene er stoppede, skyldes det ofte efteråret og dets visne blade, der ofte har haft en finger med i spillet i forhold til forstoppede nedløbsbrønde. Husker man ikke at tjekke sine brønde, kan det faktisk få store konsekvenser.

I tilfælde af unødigt meget vand i brøndene, anbefales det, at de tømmes omgående, da vintertiden øger risikoen for, at de frostsprænger på drastisk vis. Er der varslet skybrud, gør man klogt i at tjekke vandstanden i brøndene for at undgå skader.

Undgå rotter

Fejl eller skader på afløbssystemet øger risikoen for rotter markant, og derfor er det vigtigt, at man sørger for, at disse installationer er, som de skal være. For at komme problemet helt til livs, kan man med fordel installere rottespærrer, men det er intet krav fra hverken stat eller kommune. Man kan eventuelt benytte sig af TV-inspektion.

Ser man derimod rotter, eller har en mistanke om de er tilstedeværende, så har man pligt til at anmelde det til kommunen. Omvendt er kommunen forpligtet til at sende en rottebekæmper, der kommer ud og – forhåbentligt – kommer problemet lynhurtigt til livs.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland