Annonce: Øg fagligheden i undervisningen med godt udstyr

I takt med at naturvidenskaben har fået en stadigt større og vigtigere rolle i både i den danske folkeskole og på ungdomsuddannelserne, er d …


I takt med at naturvidenskaben har fået en stadigt større og vigtigere rolle i både i den danske folkeskole og på ungdomsuddannelserne, er det også blevet mere vigtigt, at forholdene i og omkring undervisningen er optimale. Det betyder, at læreren skal være fagligt dygtig og besidde de pædagogiske evner, som gør det muligt, at han eller hun kan bidrage med en læringsstil, der opfylder elevernes behov. Men det handler i lige så høj grad om, at de fysiske forhold på skolen er tidssvarende.

Hvis en biologi-klasse eksempelvis skal beskæftige sig med mikrobiologi, kan du gøre undervisningen langt mere interessant og vedkommende med brug af en inkubator, hvor eleverne ved selvsyn kan iagttage og dokumentere for eksempel bakterievækst. Der er ikke nogen tvivl om, at elevernes egne muligheder for aktivt at tage del i undervisningen i sidste ende vil føre til en bedre undervisningskultur med deraf følgende bedre resultater.

Giv dit fag de bedste forudsætninger

Uanset om du underviser i tysk, idræt eller biologi, ved du, at det spiller en afgørende rolle for kvaliteten i undervisningen, at du har det rette udstyr til din rådighed. Det er alt andet lige lettere at forklare elever om tyske verber, hvis de har adgang til en grammatikbog, ligesom det kan være temmelig besværligt at få gang i fodboldkamp i gymnastiktimerne, hvis du kun har tennisbolde. Sådan forholder det sig med alle fag.

Traditionelt boglige fag som eksempelvis biologi har i en årrække gjort brug af muligheden for at anvende forsøg som en del af det videnskabelige grundlag. På den måde har det været et ønske tidligt at få eleverne til at forstå, at der bag alle opdagelser er en sindrig række af videnskabelige metoder, som alle har til formål enten at verificere en given påstand eller sige, at påstanden er falsk. Men muligheden for at give eleverne en sund videnskabelig tilgang til et givent problem er i høj grad afhængig af, at de eksempelvis er adgang til ordentligt laboratorieudstyr.

Naturvidenskab stiller spørgsmål og giver svar

Både de humanistiske og naturvidenskabelige fag er interesseret i at klarlægge, hvem vi er, og hvad vi laver lige præcis her på jorden. Og selvom filosofi og biologi ved første øjekast ikke har så meget til fælles, vil du alligevel blive overrasket over deres skæbnefællesskab. Hvor filosofien (blandt andet) spørger: “Hvem er jeg”, kan naturvidenskaben stille nøjagtigt samme spørgsmål. Naturvidenskaben er i den heldige situation, at den har mulighed for at undersøge menneskets fysiske byggesten, mens filosofien må “nøjes” med at se nærmere på menneskets sind og tanker.

Det er en af grundene til, at naturvidenskaben skal have meget bedre arbejdsvilkår. Dens opdagelser og de svar, som den giver os, er nemlig med til at sikre, at vi til stadighed kan få lov til at undre os. Denne undren over fysiske og kemiske begivenheder fører til tankeeksperimenter, der grundlæggende kan ændre vores verdensopfattelse. Som da Charles Darwin undrede sig over dyrelivet på Galapagos og for alvor satte gang i en teologisk, biologisk og humanistisk diskussion om livets opståen.

 

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland