Espergærde-elever klarer sig godt

Undervisning: Helsingør Kommune lå lige under landsgennemsnittet, da der blev uddelt karakterer ved sommerens afgangseksaminer. Landsgennems …


Undervisning: Helsingør Kommune lå lige under landsgennemsnittet, da der blev uddelt karakterer ved sommerens afgangseksaminer. Landsgennemsnittet ligger på 7,1, mens gennemsnittet i Helsingør Kommune er 7,0.

Målrettet indsats
Opgørelsen over karaktererne, der er givet på de enkelte skoler i Helsingør kommune, viser, at skolerne i Espergærde igen ligger højt på listen.

– Det skyldes både elevernes socioøkonomiske baggrund og en målrettet indsats i Espergærde skoledistrikt, fortæller Andreas Elkjær, der er leder for Espergærde Skolerne.

– Når man ser på, hvad man kan forvente af børn med den baggrund, så skal vi ligge højere end for eksempel Nordvestskolen, men det er ikke hele forklaringen. Vi arbejder systematisk og målrettet for at løfte deres resultater, siger skolelederen, der fortæller, at Espergærde Skolerne også ligger højt, når det kommer til at få eleverne videre i en ungdomsuddannelse.

– Det er det vigtigste, siger han.

Andreas Elkjær ser gerne, at skolerne i Espergærde bliver ved med at ligge lunt på karakterskalaen, og han fortæller, at man på skolerne arbejder med flere forskellige tiltag, der skal styrke undervisningen i blandt andet i matematik.

– Der er flere matematiktimer på udvalgte årgange, og der bliver holdt klassekonferencer, hvor lærere og ledelse taler om resultaterne i den enkelte klasse og om, hvordan man kan løfte eleverne. Vi arbejder mere evidensbaseret, og ser på, hvad der ville være godt at fokusere på for den specifikke elevgruppe, det tror vi på har en effekt, siger Andreas Elkjær.

Fremgang
En undersøgelse, som tænketanken Cepos har lavet på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet, viser, at det faglige niveau blandt eleverne i 9. klasserne i Helsingør kommune er i fremgang.

Konkret har tænketanken undersøgt, hvordan eleverne klarer sig i forhold til, hvordan de burde klare sig i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund.

Eleverne i Helsingør kommune har forbedret sig de seneste tre år, og alene fra 2016 til 2017 er der sket en forbedring på 0,15 i karakterniveau.

De skoler, der har oplevet den største fremgang er Espergærde Skolerne og Hellebæk Skolen, mens Helsingør Skolerne, Hornbæk Skole og Skolerne i Snekkersten er gået en anelse tilbage.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland