Forsyning Helsingør hjælper kunder til en billigere varmeregning

Beboerne i boligafdelingen Borupgård 1 i Snekkersten kan glæde sig over at få omkring 1000 kroner tilbage på varmeregningen takket være et s …


Beboerne i boligafdelingen Borupgård 1 i Snekkersten kan glæde sig over at få omkring 1000 kroner tilbage på varmeregningen takket være et samarbejde mellem boligselskabet og Forsyning Helsingør. Også andre kunder kan se frem til en billigere varmeregning.

Snekkersten: Beboerne i kvarteret Fokken og Klyveren, som hører ind under boligområdet Borupgård 1, har fået hjælp til at spare på varmeregningen. Det er sket efter en renovering af områdets to fjernvarmecentraler, som har givet en betragtelig energigevinst. Helt konkret er der sket en udbedring af anlæggenes evne til at afkøle fjernvarmevandet, som har reduceret varmetabet.

– Vi har været rigtig glade for processen og samarbejdet med Forsyning Helsingør. Vi har sparet et større beløb svarende til omkring 1000 kroner per husstand, som ikke kun kommer beboerne, men også miljøet til gode, siger Palle Wørmann, der er bestyrelsesformand for Boligselskabet Nordkysten, som driver Borupgård 1.

Udbedringen har også gjort en positiv forskel for varmemester Laurent Blochs hverdag.

– Det gør mit arbejde nemmere. Tidligere var det svært at indstille den rigtige temperatur på vandet, fortæller varmemesteren.

Besparelser for en halv million kroner
Ombygningen af fjernvarmeanlægget er sket som et samarbejde mellem forsynings- og boligselskabet i kølvandet på, at Forsyning Helsingør i 2016 konstaterede, at fjernvarmecentralerne havde en usædvanlig dårlig afkøling.

Det førte til, at Forsyning Helsingør tog konktakt til boligselskabet med et tilbud om at gå anlæggene igennem og en opgørelse over de mulige besparelser svarende til omkring 150.000 kroner om året.

En gevinst andre kunder også kan se frem til, da Forsyning Helsingør har adgang til at samle data ind og vurdere, om der er behov for at optimere på anlæggene i de forskellige bebyggelser.

– Vi har mulighed for køre data igennem et filter for at se om der er et potentiale. De senere år har vi besøgt 200 kunder, og alene i 2017 er der opnået et samlet besparelsespotentiale på cirka en halv million kroner, fortæller Hans Peter Balle, afdelingsleder, Energi, Forsyning Helsingør.

En gevinst for alle
Det er ikke kun beboerne i Borupgård 1, der har glæde af, at nogle af delene i fjernvarmeanlæggene, som begge er af ældre dato, er blevet skiftet ud. Således er der opnået en forbedret drift af fjernvarmesystemet, herunder en lavere returtemperatur og dermed lavere varmetab i ledningsnettet, som er til gavn for alle fjernvarmekunder.

– Det der er sket på Borupgård, er et eksempel til efterfølgelse. Det er ren win-win for alle parter, konstaterer bestyrelsesformand Per Tærsbøl, Forsyning Helsingør.

300 kunder har fået et brev
I 2017 har Forsyning Helsingør sendt 300 breve ud til kunder med anlæg, der ikke afkøler fjernvarmevandet effektivt nok, med flere på vej.

Der er også sendt breve ud til “almindelige” private kunder, indsatsen er dog primært koncentreret om, hvor det samlet set batter mest for miljøet og kundens økonomi og giver bedst mening for ressourcerne, herunder boligafdelinger med fælles varmecentral, større virksomheder og uddannelsesinstitutioner for eksempel indenfor skole- og gymnasieområdet, oplyser Forsyning Helsingør.

Kunder er velkomne til selv at kontakte Forsyning Helsingør for at høre, om der er potentiale for en energigevinst.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland