Færre melder sig ud af folkekirken

Mens 220 meldte sig ud af folkekirken i Helsingør Domprovsti i 2016, var der blot 101, som sagde farvel og tak i de første ni måneder af 201 …


Mens 220 meldte sig ud af folkekirken i Helsingør Domprovsti i 2016, var der blot 101, som sagde farvel og tak i de første ni måneder af 2017.

Folkekirken: Folkekirkerne i Helsingør har tilsyneladende fået sat en solid prop i det hul, som medlemmerne sivede ud af i 2016.

I 2016 skete der en historisk stor medlemsflugt fra den danske folkekirke. Og også i Helsingør Domprovsti modtog man massevis af udmeldelsesblanketter.

Men i 2017 har langt færre forladt folkekirken i Helsingør Domprovsti, der dækker samme område som Helsingør kommune. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Kampagne med effekt
Ifølge Kirsten Winther, der er sognepræst i Helsingør, var der særligt én forklaring på, hvorfor så mange forlod folkekirken i 2016.

– Jeg tror personligt, at den kampagne Ateistisk Selskab kørte i 2016, havde en indvirkning på, at så mange meldte sig ud. I 2016 var jeg ikke præst i Helsingør, men på Vestsjælland. Der så jeg, at det var en helt bestemt gruppe, der meldte sig ud; nemlig unge mænd på 20-28 år. Jeg vil tro, det var samme billede her i Helsingør.

Større selvbesindelse
Kirsten Winther mener lidt overraskende, at en kampagne, som den fra Ateistisk selskab, på sigt kan være til gavn for folkekirken. Og det måske er, hvad man ser nu, hvor færre melder sig ud.

– Jeg tror, at sådan en kampagne i første omgang får nogle til at melde sig ud. Men den skaber også opmærksomhed om folkekirken og får folk til at tænke sig om og forholde sig til kirken. Det tager måske lidt længere tid, før man ser resultatet, men måske er det det, vi ser nu. Generelt vil jeg sige, at i de 14 år, jeg har været her, er der kommet en større selvbesindelse. Tidligere tog man sit medlemskab af folkekirken meget mere selvfølgeligt. Nu er folk meget mere bevidste om deres forhold til kirken.

Større mangfoldighed
Sognepræsten oplever, at flere mennesker bruger kirken, og det er blevet en mere mangfoldig forsamling, hun kan kigge ud over, når hun holder gudstjenester.

– Så sent som her i julen tænkte jeg, at noget så anderledes ud. Der kommer flere i kirken, og de er meget mere forskellige. Det er ikke længere primært de gamle, der kommer.

At flere kommer i kirken, skyldes en udvikling – både i samfundet som helhed og i kirken, mener Kirsten Winther.

– Bare man ser nyhederne om alt det, der sker i verden, giver en større besindelse om det at være kristen, at det betyder noget, og at kirken har nogle værdier, vi deler bredt som folk,

– I kirken tænker vi meget mere bevidst om, hvordan vi kan komme folk i møde på en god måde. Hvordan kan vi bredt skabe møder mellem Gud og mennesker og det værdigrundlag, som folkekirken står på. Hvad kan vi tilbyde for forskellige aldersgrupper og for folk i en bestemt livssituation. Derfor holder vi ikke kun gudstjenester, men også studiekredse, sorggrupper og andre mellemmenneskelige tiltag, siger Kirsten Winther.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland