Borgmesteren i nytårshilsen: Vi skal passe på vores lokalsamfund

Vi må ikke glemme at udvikle de små lokalsamfund, siger borgmester Benedikte Kiær.

Helsingør-borgmester Benedikte Kiær


– Helsingør Kommune er meget mere end kysten, havnene, Kronborg og de større bysamfund. Noget af det, som jeg holder rigtig meget af ved vores kommune, er de mange lokalsamfund – og de mange lokale ildsjæle – der skaber liv i alle kroge af vores kommune.

Vi skal passe på vores lokalsamfund og sikre en balanceret udvikling i hele kommunen.

– For at udvikle og værne om vores lokalsamfund har vi i forbindelse med efterårets budgetaftale afsat penge til en bredbåndspulje for at styrke den digitale infrastuktur ligesom vi har afsat penge over to år til en landsbypulje, der skal gå til projekter, der skal gøre landsbyerne endnu mere attraktive og styrke lokalsamfundene yderligere. Pengene er endnu ikke fordelt, siger borgmesteren blandt andet.

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland