Skoleelever går ind for totalt rygeforbud

Elever pulser løs uden for skolerne


Et flertal af danske folkeskoleelever ønsker et totalt rygeforbud på og uden for skolerne, viser en ny undersøgelse. Men det er stadig tilladt at ryge på de lokale folkeskoler og gymnasier i frikvartererne.

Kun én kommune i hovedstadsregionen har indført et totalt rygeforbud i skoletiden både på skolernes matrikler og uden for, og det er skolerne i Gladsaxe kommune.

Ingen af folkeskolerne eller gymnasierne i Helsingør kommune er skredet til lignende restriktive metoder for at få de unge til at holde op med at ryge. Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden viser ellers, at 81 procent af de 14-19-årige i hovedstadsregionen synes, at røgfri skoletid på grundskoler er en god idé.

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i løbet af skoledagen – hverken på skolens område eller uden for skolen. Dermed er røgfri skoletid en udvidelse af reglen om røgfri matrikel, der gælder alle grundskoler.

Leder for Helsingør Skole Kari Jørgensen har efter undersøgelsens offentliggørelse besluttet sig for at tage emnet op.

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland