Udsigt til forandring på Espergærde Havn

Der er forandringer i farvandet ved Espergærde Havn.


Espergærde Havn får blandt andet en ny badebro, spisepladser og mere plads til joller, hvis deres ansøgning godkendes af Kystdirektoratet. Kommunen har få indsigelser.

Den selvstændige institution af samme navn har hos Kystdirektoratet søgt om tilladelse til at bygge en ny badebro med slæbested til joller for enden af broen, og til at udvide moleanlægget samt at inddæmme og opfylde et areal på 450 kvadratmeter ved at forlænge den eksisterende betonmur sydøst for havnen ud mod Øresund.

Får Espergærde Havn ansøgningen godkendt, skal det inddæmmede område bruges til et nyt moleområde, spisepladser, et grillområde, udsigtsplads over Øresund og plads til joller.

Den offentlige strand berøres ikke

Området, der skal bygges på, ejes af havnen og ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen.

Som høringsberettiget er Kommunen af Kystdirektoratet blevet opfordret til at give sit besyv med, og her er der kun få indvendinger mod byggeplanerne.

– Vi har en indsigelse mod udformningen af den betonmur, man vil lave mod syd. Vi vil gerne have, at den har en lidt mere venlig karakter end bare en mur, og vi vil gerne tages med på råd, når vi engang laver projektet. Og så har vi draget opmærksom på, at der ikke sker tangophobning, siger formand for Miljø- og Teknik- og Klimaudvalget, Johannes Hecht-Nielsen, der sidder i byrådet for Venstre.

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland