Vi skal sortere hus- holdningsaffald igen

Inden 2022 skal 50 procent af husholdningsaffaldet fra husstandene i Helsingør kommune genanvendes.


Op til tre affaldsspande kan komme til at pryde indkørsler og gader i Helsingør allerede fra næste år. Det er – næsten – frivilligt om du vil deltage i den nye sorteringsordning, men ingen slipper for at betale mere for at få hentet affald og der bliver længere mellem tømningerne.

Inden 2022 skal 50 procent af husholdningsaffaldet fra husstandene i Helsingør kommune genanvendes.

Som et led i bestræbelserne på at nå det mål indfører Forsyning Helsingør i løbet af 2018 et indsamlingssystem af husholdningsaffaldet for alle en-familiesboliger og sommerhuse. Det betyder, at du skal splitte dit husholdningsaffald op i fem forskellige slags.

I løbet af 2019 skal etagebeboelserne i kommunen, som for eksempel Vapnagård og i den indre by, også inddrages i affaldssorteringsordningen. Den del af projektet byder på flere udfordringer, som der stadig ikke er fundet løsninger på.

Det står også hen i det uvisse, hvor det opdelte affald herunder madaffaldet skal ende. En ting ligger nemlig helt fast: Helsingør Kommune bygger ikke et biogasanlæg igen.

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland