Klumme: Så skal der stemmes

Ugens klummeskriver er forstander ved Den Internationale Højskole i Helsingør, Søren Launbjerg.


Valg er vigtige for at sikre borgernes medindflydelse, men også fordi vi ved disse lejligheder bliver nødt til at tage stilling til, hvad vi selv synes og tænker om en lang række forhold i samfundet.

Det kræver en indsats men øger til gengæld vores engagement. En god valgkamp skal være præget af holdninger og visioner for vores fælles fremtid, og den gode demokratiske samtale skal være båret af vilje til både at påvirke og lytte.

I Danmark finder vi naturligvis demokratiske processer i såvel det landspolitiske som det lokalpolitiske liv, men også foreninger, institutioner og mange virksomheder bygger i høj grad på demokratiske principper. At vi som danskere kan gøre vores medindflydelse gældende på mange niveauer i mange sammenhænge gør os ideelt set til aktive medborgere, som føler sig indraget og derfor med stor grad af tillid overlader de daglige beslutningsprocesser til de politikere og folk på tillidsposter, som vi har valgt skal repræsentere os.

Grundlæggende fungerer demokratiet godt i Danmark. Det er vores samfund, og vi skal bestemme, hvilken vej udviklingen skal gå. Vi skal med ansvarlighed engagere os og sørge for at blande os i debatten, selv være politisk aktive eller få sat vores stemme på de personer eller det parti, som vil arbejde for vores visioner og værdier. Vi er samfundet – og ikke blot klienter med en lang række krav til, hvad vores samfundet skal yde os. Hvis ikke vi grundlæggende gør os dette klart, er velfærdsstatens dage for alvor talte.

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland