Nedrivning af Byskolen forsinket

Miljøsanering forsinker nedrivning


Søndergaard Nedrivning, der står for nedrivningsarbejdet, begyndte den 26. juni på nedrivningen af bygning 2, 5 og 8. Det var planlagt at nedrivningsarbejdet skulle være afsluttet i første uge af august, men desværre er vi blevet ca. tre uger forsinket, ikke mindst pga., at miljøsaneringen har været mere omfattende end forventet, forklarer Kommunens projektleder Jan Krog Islin.

– Vi forventer nu at vi kan afslutte nedrivningsarbejdet i uge 34. Miljømyndighederne kræver, at dele af betonelementerne skal bortskæres inden elementerne bortkøres. Desværre kan det ikke undgås, at skærearbejdet støjer og vi har derfor søgt og fået dispensation for overskridelse af kommunens støjgrænser, siger projektlederen, der dog beklager de gener det måtte medføre.

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland