Klumme: Professionelle brokkerøve bremser udvikling

Ugens klummeskriver er komunikationsdirektør Bo Søby Kristensen


PLANLÆGNING: Den danske planlov fra 1992 sætter en række grænser for, hvilke beslutninger politikere i stat og kommuner må træffe uden en demokratisk involvering af for eksempel naboer eller organisationer, der repræsenterer natur og miljøinteresser.
Men havde planlovens fædre i 1992 og før det, for eksempel kommuneplanloven fra 1977, forudset den markante udvikling i antallet af professionelle danske brokkerøve, ofte pensionerede jurister eller ansatte i stats- og kommuneadministrationen, som vier resten af deres liv på at bruge alle paragraffer i planloven til at klage og få udsat enhver ændring i vores samfund?

Lokalavisen Nordsjælland

Udgives online hver tirsdag

Over 30.000 ugentlige læsere

Søg og find gamle artikler

læs avisen

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland