Klumme: En tak til Kommunen – og et stort hjertesuk

Denne uges klummeskriver er Søren Launbjerg. Miljø: Som forstander for Den Internationale Højskole har jeg længe haft lyst til at takke komm …

Det gamle Biogasanlæg i Helsingør. (Foto: Lars Johannessen)


soeren
Denne uges klummeskriver er Søren Launbjerg.

Miljø: Som forstander for Den Internationale Højskole har jeg længe haft lyst til at takke kommunen for godt og inspirerende samarbejde.

Vi er rigtigt glade for at være højskole i netop Helsingør Kommune. På mange planer oplever vi forbillelig service fra Kommunen. Når vi eksempelvis ved hver semesterstart skal registrere vores knap hundrede elever fra mere end 30 lande som midlertidige borgere i kommunen, foregår det let og gnidningsfrit takket være kompetent, imødekommende og venlig sagsbehandling i Borgerservice.

Via deres ophold her i Helsingør bliver vores elever introduceret til det danske velfærdssamfund på mange måder. Vi bliver næsten altid modtaget med velvillighed og åbne arme, når vi besøger børnehaver, skoler, ældrehjem og biblioteker. Vores elever besøger med jævne mellemrum Rådhuset, hvor såvel kommunale embedsmænd som politikere tager sig tid til at fortælle om det danske nærdemokrati.

Både på kultur- og uddannelsesområdet har højskolen gode og gensidigt inspirerende samarbejder med lokale institutioner. Vores elever får på den måde en god fornemmelse af, hvilke faktorer, der tilsammen placerer Danmark helt i toppen, når man internationalt vurderer borgernes tilfredshed og lykkefølelse.

Den grønne omstilling
Danmark er også internationalt berømmet for at gå forrest i den grønne omstilling. Vi har i mange henseender vist vejen i forbindelse med vedvarende energi, økologi, naturbekyttelse, m.m.

Som højskole med fokus på aktivt globalt medborgerskab vil vi gerne præge eleverne til at engagere sig i bæredygtighed på globalt plan. Vi tager dem med til Helsingør Vandværk og til Genbrugspladsen i Skibstrup, og også her bliver vi altid taget godt imod.

Her på skolen har vi igennem en årrække arbejdet på at blive en mere bæredygtig højskole. Vi har efterisoleret vores bygningsmasse, som for størstedelen er opført før energikrisen i 70’erne. Vi har investeret i solceller. Vi har øget mængden af økologiske madvarer betydeligt. Vi spiser i højere og højere grad vegetarisk. Vi arbejder med økologisk havebrug og underviser i permakultur. Vi forsøger at genanvende og kompostere organisk affald.

Affaldssortering – kom nu!
Som virksomhed i kommunen har vi pligt til at sortere vores relativt store mængde affald, og dette ønsker vi at blive bedre til.

Glas, pap, papir, metal, elpærer, batterier, plast, kemikalier, digitalt affald, organisk affald og madaffald skal og bør sorteres med genanvendelse for øje.

Problemet er bare, at den kommunale afhentningsordning for virksomheder – og i øvrigt også private – kun kan tage sig af dagrenovation og papir. Altså papir og alt det andet.

Mange kommuner er milevidt foran Helsingør Kommune på dette område. I København foregår der ugentligt sortering og afhentning af 8–10 forskellige typer affald fra såvel virksomheder som private husholdninger.

Vores internationale elever undrer sig over, at vi ikke er længere fremme på dette område – og det gør vi som virksomhed i kommunen også.

Jeg er bekendt med, at Kommunen har udarbejdet en ressource- og affaldsplan for 2015–24, og at man afventer erfaringer fra andre kommuner, men Helsingør producerer 25 procent mere dagrenovationsaffald pr. borger end landsgennemsnittet og genanvender pt. sølle 20 procent, hvor målet for 2024 er 50 procent. Vi må med andre ord se at komme ud af starthullerne.

Helsingør var 30 år om at komme videre efter den traumatiske lukning af Værftet.

Hvor længe skal vi som kommune være handlingslammede ovenpå de dårlige erfaringer med biogasanlægget?

Nu må vi videre!

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland