Ansjoser invaderer Øresund

Usædvanlige store stimer af ansjoser er i den sidste uge konstateret i især den nordlige del af Øresund og i mængder som ikke er set i mange …


Usædvanlige store stimer af ansjoser er i den sidste uge konstateret i især den nordlige del af Øresund og i mængder som ikke er set i mange årtier. Med og omkring de kæmpe stimer af ansjos er også kolossale stimer af brisling som sammen med ansjoserne lover gode betingelser for Øresunds rovfisk i den nærmeste fremtid.

Invasion: Den sidste uge har Øresundsakvariets medarbejdere konstateret usædvanlige store stimer og mængder af ansjoser i den nordlige del af Øresund, en sildefisk som folk normalt forbinder med en langt sydligere udbredelse. I og omkring stimerne af ansjoser er der desuden store mængder af brislinger som sammen afpatruljere Øresunds kystnære vande for de store mængder af dyre-og planteplankton som befinder sig i systemet i øjeblikket.

Men hvorfor kommer der pludselig disse store forekomster af ansjos og andre arter af sildefisk i vores farvande?

– Meget kort fortalt så har forholdene for ansjosynglen i år tilsyneladende været fantastisk gode. Dem vi ser i øjeblikket i Øresund har været på en lang fødevandring formentlig fra Middelhavsområdet og el. den sydlige Nordsø og er blevet ført hertil med strømmen og udsigten til gode fødeforhold. Vi har i næsten alle foregående år i Øresund haft sporadiske små fangster af ansjos men aldrig før set dem i så massive antal som i år. Om det er effekten af de stigende havtemperaturer el. måske bare de store mængder af dyreplankton som befinder sig i de indre danske farvande i øjeblikket kan vi kun gisne om men i hvert fald har det store fordele for Øresunds dyreliv at så store koncentrationer af ansjoser og samtidig store mængder af brislinger er til stede i øjeblikket, siger havbiolog Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet.

God fiskesæson i vente
– Alle rovdyrene i Øresund – alt lige fra havfugle, marsvin og til fisk såsom havørreder, makrel, torsk, pighvarre osv. spiser både ansjos og brisling med stort velbehag og typisk lokkes endnu flere rovdyr til sådanne områder hvor disse store forekomster af pludseligt opståede byttefisk er. Vi kan derfor med nogenlunde sandsynlighed sige at fiskesæsonen her i efteråret forventes at blive særdeles god for de mange lystfiskere og erhvervsgarnfiskere som benytter Øresund, siger Jens P. Jeppesen.

Ansjosen som sådan
Ansjosen, Engraulis encrasicolus, er let at kende fra de øvrige sildefisk på det veludviklede overbid. Farvetegningen er karakteristisk: ryggen er blågrøn, siderne sølvskinnende, og langs den skarpe grænse mellem de to farver løber et blankt stålblåt bånd med sort overkant.

Ansjosen kan bliver omtrent 14-16 cm lang. Den er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet til Irland og den sydlige Nordsø. Herfra kommer småstimer undertiden langt ind i danske farvande, og ved enkelte lejligheder er de taget langt ind i Østersøen. Som de andre sild er det en pelagisk stimefisk, der lever af planktondyr.

I den varme del af året går stimerne ofte tæt ved kysterne, om vinteren søger de lidt dybere vand.

Fanger til akvariet
– I øjeblikket fanger vi så mange ansjoser ind som muligt, og prøver at holde dem i live, for senere måske at kunne vise dem i et helt nyt anlagt ottekantet akvarium i Øresundsakvariet som vi håber at få i gang her inden efterårsferien. Alle dyrepassere og havbiologer håber meget på at det vil kunne lade sig gøre at holde den lille smukke fisk i fangenskab og hvis det lykkes vil det højst sandsynligt være første gang i Danmark”, siger havbiolog Jens P. Jeppesen.

Hvis man selv har fået lyst til at gå på opdagelse på en decideret ansjossafari langs kysten og havnene, er det en god ide at kigge ud over lavvandede sandbundsflader såsom på Nordsiden af Helsingør Nordhavn.

På taget af den netop nyetablerede toiletbygning på Nordsiden af havnen har man et fantastisk godt view ud over sandbundsfladerne, og her vil man typisk kunne se mørke plamager på bunden indikerende stimer af enten ansjos eller brisling. Man kan også give sig i kast med at snorkle med ansjosstimerne og her man opleve rigtige ”baitballs” hvor stimerne optræder i de smukkeste former.

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland